top of page
Untitled design (2).png

evangelisatie

Kerk zijn in de wereld geeft onze missie weer als evangeliserende kerk. Evangeliseren is geen losstaande opdracht van de kerk, het is vooral een levenswijze. Gods liefde gaat uit naar deze wereld, we hebben de blijde boodschap ontvangen en geven deze nu door in woord en daad. Als gemeente nemen we daarin onze verantwoordelijkheid. 
Dit doen we door het geven van Alpha cursussen en evangelisatieteams die actief zijn in de stad en in de gevangenis. Ook werken we actief samen met andere kerken en organisaties om van betekenis te zijn voor mensen buiten onze kerkmuren. 
bottom of page