top of page

wie zijn we?

Wij zijn samen onderweg als discipelen van Jezus
Wij zijn een groep gewone mensen die geloven in God, in Zijn zoon Jezus en in de Heilige Geest. Los van onze verschillen in leeftijd, achtergrond, cultuur,... verbindt dit geloof ons met elkaar. 
We zijn samen onderweg. Er is één richting die we uit gaan, we volgen Jezus. We geloven dat Hij als mens naar de wereld kwam om te laten zien wie God is. Jezus is God. Hij bracht God dicht bij ons, Hij woonde onder ons mensen en liet Gods hart voor de wereld zien. Zijn voorbeeld willen we volgen.
Onze visie en missie

Wij willen mensen helpen groeien in hun relatie met God en het kennen van God. We willen individuen en gezinnen een plaats geven waar ze welkom zijn en aangepast aan hun leeftijd en situatie in contact komen met God en Zijn woord. 

Onze visie is gebaseerd op Mattheus 28:19,19

Jezus kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. (Basisbijbel)

 

Dit doen we op volgende manieren:

Kerk op zondag

Op zondag hebben we krachtige samenkomsten voor alle leeftijdsgroepen. Aanbidding, Gods woord en relatie staan centraal.

Kerk in de week

Als grote kerk komen we doorheen de week samen in kleine groepen. Samen praten, bidden en zorgen voor elkaar.

Kerk in de buurt

Met de bookshop in Antwerpen Centrum en de tweedehandskledingwinkel in Antwerpen Zuid zijn we  laagdrempelig bereikbaar voor iedereen die wil.

Kerk in de wereld

De boodschap van Jezus delen we buiten de kerkmuren door evangelisatieprojecten en zendelingen.

 

Wat geloven wij?

Wij zijn aangesloten bij VVP (Vlaams Verbond van Pinkstergemeenten) en sluiten ons aan bij hun geloofsinhoud. Klik hier om er verder over te lezen.

bottom of page